Facultat d'educació, traducció i ciències humanes de la Universitat de Vic
Vic, 2012 - 2014


Arquitectes: FORGAS ARQUITECTES
Col.laboradors: Pol Alonso (arquitecte), Cunovesa (instal.lacions i estructures), J.R. Soldevila (amidaments i pressupost),
Promotor: Fundació Universitària Balmes
Superfície: 472 m²
 
Proposta guanyadora
“Concurs de projectes per a l’edifici de la facultat d'educació, traducció i ciencies humanes de la Universitat de Vic a la zona esportiva municipal”, 2012
tornar