Escoles d’enginyeria de la Universitat de Vic
Vic, 1996 - 2001


Arquitectes: FORGAS ARQUITECTES i : Victor Rahola
Col.laboradors: J. Galindo (arquitecte), S. Soteras (estructures), A. Trilla (instal.lacions)
Promotor: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic
Superfície: 9.800 m²
 
Proposta guanyadora
‘Concurs de projectes per a l’edifici de les Escoles d’Enginyeria dels Estudis Universtitaris de Vic’ 1996
tornar