Recuperació mediambiental del Front Marítim de la platja de Calafell entre Carrerada d'en Ralet i l'Estany de la Cobertera
Calafell 2009 - 2015


Arquitectes: FORGAS ARQUITECTES i Elena Valls
Col.laboradors: Pep Buxadé, CEDIPSA (eng. camins i ports), A. Bestard (eng. agrícola), SGM (assessorament mediambiental)
Promotor:Ajuntament de Calafell
Superfície: 52.500 m²

 
Proposta guanyadora
"Concurs per a la redacció del projecte de recuperació mediambiental del Front Marítim de la platja de Calafell entre Carrerada d'en Ralet i l'Estany de la Cobertera"
 
tornar