Rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del Recinte de l’escola Industrial com a Centre de Recerca
Barcelona,
concurs 2019 - projecte en curs


Arquitecte:FORGAS ARQUITECTES en associació amb Brullet-De Luna
Col.laboradors: AIA (instal·lacions), Joan Ramon Soldevila (arq. tècnic), OTHER STRUCTURES / BBG (estructures), Francesc xairó i associats (pressupost), DEKRA AMBIO SAU (sostenibilitat i eficiència energètica)
Promotor: Diputació de Barcelona
Superfície const: 16.532 m²

 

Proposta guanyadora
“Concurs per la rehabilitació i adequació de l’Edifi ci 12 del Recinte de l’escola Industrial com a Centre de Recerca”, 2019

tornar