EQUIP I COL.LABORADORS

FORGAS ARQUITECTES SLP és una societat formada per
.  Joan Forgas
.  Dolors Ylla-Català

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES:
.  Pedro Gil
.  Mercè Mundet
.  Maria Domínguez
.  Joan Marcé

.  Albert Bestard (enginyer tècnic agrícola - paisatge)
.  Joan Ramón Soldevila (amidaments, pressupost i direcció d’execució)

COL·LABORADORS:
.  Pep Buxadé (desenvolupament de projectes)
.  Elena Valls (desenvolupament de projectes)
.  Anna Planas (desenvolupament de projectes)
.  Matías Ruiz-Tagle (arquitecte/ internacionalització)
.  Nathalie Albin-Amiot (arquitecte/ internacionalització)
.  M. Arguijo (càlcul i disseny de les estructures)
.  BOMA SL (càlcul i disseny de les estructures)

.  CEDIPSA SL (serveis d'enginyieria)

.
 PGI engineering (càlcul i desenvolupament de les instal.lacions)
.  
GrupoJG (càlcul i desenvolupament de les instal.lacions)
.  
AiA Instal.lacions arquitectòniques (càlcul i desenvolupament de les instal.lacions)
.
 Imogep SA (càlcul i desenvolupament de les instal.lacions)
.  ERF SL (gestió i comunicació ambiental)
.  Fp+aSau (amidaments, pressupost i direcció d’execució)
.  A3 arquitectura tècnica (coordinació de seguretat i salut)
.  
Eumogràfic (serveis globals de disseny i comunicació)
.  Ottoprojecte SL (especialista en escenotècnia)
.  
Audioscan SL (enginyeria acústica i audiovisual)
.  Benedicto gestió de projectes SL (amidaments, pressupost i direcció d’execució)
.  
Pol Sans (disseny web)
.  Coop. Jordi Capell (serveis infomàtics)

HAN COL·LABORAT:
.  Irene Jaumà
.  Carles Puig
.  Julian Galindo
.  Silvia Vicente
.  Anna Argelagós
.  Sílvia Mas
.  Michel Wassouf
.  Gisela Planas
.  Montse Gibert
.  Cristina Guberna
.  Marco Vasquez
.  Albert Cibiach
.  Jordi Pruna
.  Camilo Galetti
.  Gala Escrig
.  Josep Martínez
.  Núria Oliver
.  Fabiana Palmero
.  Berta Tiscar
.  Ana Stakic
.  Robert Berenguer
.  Laia Gou
.  Álvaro Fernández
.  Giovanna Santoro
.  Anna Sans
.  César Vivas
.  Cristina Sánchez

.  Ana Lete

.  João B. Viana

.  Inma García

.  Diana Oliver

.  Natalia Alesina

.  César Córdoba

.  Meritxell Pineda

.  Maria García

.  Cristina Goenaga
.  Aina Santanach
.  Jorge Mascaray
.  Francesc Ines

.  Mireia Aixelà
.  Anna Maria Portell