Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya al Campus Universitari del Baix Llobregat
Castelldefels, 2002 - 2005


Arquitecte: FORGAS ARQUITECTES Col.laboradors: C. Galletti, A. Planas, G. Planas, A.Stakic, E. Valls (arquitectes), M. Arguijo (estructures), V. Barnés (instal.lacions), J. R. Soldevila (arq. tècnic)
Promotor: DURSI, Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Superfície: 3.293m²
 
Proposta guanyadora
“Concurs d’idees per a la redacció del projecte de l’edifici al Campus Universitari del Baix Llobregat 2002”
tornar