Central d'energies de Barcelona Sud/Zona Franca, 2009 - 2012

Arquitectes: FORGAS ARQUITECTES
Col.laboradors: BOMA (estructures), PGI (instal.lacions), JR Soldevila (arquitecte tècnic), Albert Bestard (enginyer tècnic agrícola), Garraux Carrera, arquitectes per a Nussli España (desenvolupament tècnic façana sud)
Promotor: Ajuntament de Barcelona i Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
Adjudicatari: DALKIA Energía y Servicios
Superfície : 9.700 m²

 
Proposta guanyadora
"Concurs per a la contractació de la redacció del projecte, la construcció i posterior explotació d'un sistema de producció de fred i calor centralitzat a l'àrea territorial del barri de la Marina de Barcelona i Gran Vía de l'Hospitalet", 2009
tornar

 

És una central pionera en el sud d' Europa pel que fa a producció i ús sostenible de l'energia, que compta amb diferents tecnologies d' alta eficiència. Proporciona una xarxa urbana de distribució de fred/calor i permet injectar electricitat auto generada a la xarxa de distribució, amb l' aprofitament del fred residual de la planta de regasificació del port de Barcelona i de la biomasa procedent de la poda urbana i metropolitana. La proposta arquitectònica afegeix al programa funcional (industrial i d' oficines), espais destinats a mostrar al públic els processos de producció a través d'un recorregut perimetral de visita a les instal.lacions que acaba configurant les façanes, aportant un caràcter educatiu, formatiu i de divulgació dels valors mediambientals i de sostenibilitat que han d'orientar l'activitat humana. Cadascuna de les façanes està associada a un dels sistemes presents a la central: aigua, biomassa i gas.