14 habitatges unifamiliars adossats
Castellgalí, 2001 - 2004Arquitecte: FORGAS ARQUITECTES Col.laboradors: P. Buxadé, A. Cibiach, M. Vasquez, E. Valls (arquitectes), FP+aSau (estructures, instal.lacions i pressupost)
Promotor: PROLHASA, Promoció Local d’Habitatge de Castellgalí
Superfície: 1.450 m²
 
Proposta guanyadora
"Concurs per a la construcció de 14 habitatges unifamiliars adossats al municipi de Castellgalí", 2001
       
tornar