Avantprojecte d’urbanització, paisatge i àrea logística del nou Zoo Marí de Barcelona (Proposta 17 Ha)
Barcelona, 2000 - 2001


Arquitecte: FORGAS ARQUITECTES Col.laboradors: E. Valls, C. Galetti, A. Planas (arquitectes), Philip Mayfield (Instal.lacions de tractament d’aigua en zoològics), Jaume Serrasolses (Instal.lacions, energia i tractament de residus), G3 gestió de projectes i obres (arq tècnics), Manuel Arguijo (estructures), LANDA (vegetació), ERF (assessor)
Promotor: INFRAESTRUCTURES 2004
Superfície: 18 Ha
 
Proposta guanyadora
"Fòrum 2004. Concurs internacional d'idees per al nou zoo marí de Barcelona", 2001
       
tornar